Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) által 1988-ban létrehozott és 2007-ben Nobel Békedíjjal elismert szervezet célja, hogy a kormányok és a tágabb nyilvánosság rendelkezésére bocsásson olyan tudományos információkat, amelyeket felhasználhatnak az éghajlati politikák kidolgozásához.

Ennek körében az IPCC rendszeresen értékeli az éghajlatváltozás tudományos alapjait, annak hatásait és jövőbeli kockázatait, valamint az alkalmazkodás és az enyhítés lehetőségeit. Az IPCC jelentései kulcsfontosságú alapját jelentik a nemzetközi éghajlatváltozási tárgyalásoknak is. Az IPCC tagjai azok a kormányok, amelyek tagjai az ENSZ-nek vagy a WMO-nak is, ez jelenleg 195 országot jelent. Az IPCC munkájához a nemzeti kormányok által jelölt kutatók és egyéb szakértők ezrei járulnak hozzá a világ minden tájáról. A kb. 6-7 évente elkészített globális értékelő jelentések (Assessment Report, AR) elkészítésében az IPCC tagjai által jelölt, de munkájukat függetlenül végző tudósok önként, díjazás nélkül vesznek részt. Az objektív és teljes értékelés biztosítása, valamint a különböző nézetek és szakmai álláspontok tükröződése érdekében az IPCC folyamatának elengedhetetlen része a jelentés elkészítésében részt nem vevő szakértők és a kormányok által nyilvánosan és átláthatóan végzett felülvizsgálat. Ennek a több körben megvalósuló véleményezési folyamatnak az eredményeként tudományosan rendkívül körültekintően megalapozott, egyúttal a döntéshozók számára is érthető nyelven megfogalmazott jelentések születnek meg. Az IPCC munkájának legfontosabb hozzáadott értéke a tudomány és a döntéshozatal közötti kooperáció megvalósítása. Értékelései révén az IPCC bemutatja a tudományos konzenszust a különböző területeken, és jelzi, hol van szükség további kutatásokra. Az IPCC ugyanakkor nem végez saját kutatásokat.

 Az IPCC-ről bővebb információ a szervezet honlapján olvasható: https://www.ipcc.ch/

Lépjen
velünk
kapcsolatba