Tevékenységeink

Az Egyesület fő tevékenysége a több évenként elkészített „Nemzeti Értékelő Jelentés”, de fontos témákban az Egyesület külön-jelentéseket is készít. Az Egyesület munkáját tudományos jelentésekben összegzi, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) munkásságának nemzeti szintre honosított mintája alapján. Az Egyesület ehhez a fő tevékenységéhez szükséges egyéb kutatás-támogatási és kommunikációs tevékenységeket is végez, amennyiben ezeket a fő tevékenység céljainak előmozdításához szükségesnek találja és az Egyesület fő alapelveivel összeegyeztethetőnek tartja.

Megszervezi és felügyeli az „Éghajlatváltozás Magyarországon: Nemzeti Értékelő Jelentés”, valamint külön jelentések megírását, ezzel elősegíti a döntéshozók éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteinek elmélyítését és a jelentés előkészítésével kapcsolatos adatok, modellek és szakirodalom nyilvános hozzáférhetőségét.

Megszervezi és lebonyolítja a jelentés megírásához szükséges szerzők jelentkezését és kiválasztását, felügyeli munkájukat. A jelentés tudományosan objektív és független megírásához szükséges, az IPCC mintájára magyarországi körülményekhez igazított munkacsoportokat felállítja és működteti.

A jelentések elkészítése során megszervezi, lebonyolítja és felügyeli a független, többlépcsős szakmai lektorálási folyamatot, és biztosítja, hogy a bírálatokat a szerzők figyelembe vegyék.

A tudományos értékelés célja a kormányzati szféra (állami, megyei és települési), valamint egyéb szereplők (pl. üzleti szféra, intézmények, civil szféra) döntéshozóinak tájékoztatása az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredményekről, mind az előrejelzések, hatások, alkalmazkodás, mind a mérséklés terén.

Az értékelések a kormányzati szereplőkkel szoros együttműködésben készülnek, az IPCC együttműködési intézményi modellje alapján.

A Nemzeti Értékelő Jelentés elkészítésének menetrendje

A Jelentés elkészítése illeszkedik az IPCC jelentés elkészítésének a folyamatához.

A folyamat jelenleg a tartalomjegyzék elfogadása utáni és a szerző kiválasztás előtti stádiumban áll. A további lépések a következők:

Lépjen
velünk
kapcsolatba