Rólunk

A Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület célja, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos számos területet érintő tudás és a legújabb kutatási eredmények magyarországi vonatkozásait tudományos értékelő jelentések formájában összegezze.

A jelentések fő célközönsége a politikai, szakpolitikai és önkormányzati döntéshozók, akik részt vesznek a jelentés tartalomjegyzékének meghatározásában, szakmai bírálatában, valamint végső elfogadásában. 

Az Egyesület célkitűzéseit és programját Magyarországon önállóan valósítja meg, támogatja az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) nemzetközi szervezet munkáját, tevékenységét e nemzetközi szervezettel összhangban végzi. A jelentések előkészítési folyamatát munkaértekezletek, műhelymunkák, konferenciák, egyéb rendezvények megszervezésével, valamint a hiányzó tudás feltérképezésével, a hiánypótló kutatások ösztönzésével, és a szükséges adatok és szakirodalom gyűjtésével segíti elő.

Az Egyesület saját kutatást illetve alapkutatásokat nem végez, de a tagok kutatási eredményeit megosztja. Az Egyesület tevékenysége során figyelembe veszi, hogy az éghajlatváltozás más, fontos környezeti, társadalmi, gazdasági problémákkal kölcsönhatásban veszélyezteti a természeti erőforrások készleteit és minőségét, valamint a megoldásokat is ezen területekre megfogalmazott célokkal együtt kell megvalósítani.

Az Egyesület tudományos összegző munkáján keresztül elősegíti a természeti és épített környezet megóvását, a társadalom fenntartható fejlődését. Az Egyesület tevékenységének alapja a tudományosan megalapozott független, pártatlan és elfogulatlan álláspont, az inkluzivitás, átláthatóság, tényszerűség és tudományos hitelesség, együttműködés, a szakmai szempontok és diszciplináris megközelítések sokféleségének tisztelete. Az Egyesület nem nyereségorientált szervezet, munkáját politikai megfontolásoktól, pártoktól és gazdasági irányzatoktól függetlenül végzi. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el tőlük, viszont a mindenkori nemzeti és megyei/városi kormányzatokkal együttműködik, azok munkáját tudományos összegzésekkel segíti. Az Egyesület tevékenysége szakpolitika-orientált, azt tudományosan megalapozó, de nem előíró[1]. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködik az állami szervekkel, döntéshozókkal, környezetvédelmi és szakmai szervezetekkel, egyetemekkel, kutatóintézetekkel.

Az Egyesület pártatlanságának, szakmai és politikai függetlenségének és inkluzivitásának a fontossága tükröződik a HuPCC finanszírozási, együttműködési és pénzügyi modelljén is. Ezen cél megvalósítása érdekében az Egyesület törekszik arra, hogy csak pártatlan, több forrásból származó közforrásra támaszkodjon, és a támogatások ne befolyásolhassák semmilyen módon a szakmai önállóságot. Ugyanezen cél érdekében az idejük jelentősebb részét erre áldozó egyesületi elnökség kivételével, az IPCC modellnek megfelelően, a szerzők és tisztviselők a munkájukat főként önkéntes alapon, társadalmi munkában végzik.

[1] A „“policy relevant but not policy prescriptive” – az IPCC egyik alap munkaelve.”

A Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület elnöksége

Dr. Gál Tamás alelnök | Dr. Ürge-Vorsatz Diana alelnök | Dr. Szekér László elnök

Fotó: Író Zoltán

A HuPCC alapító-tagjai

Antal Z. László Dr.

Tudományos főmunkatárs, ELKH TK Szociológiai Intézet

Bándi Gyula Dr.

A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes

Bartholy Judit Dr.

Egyetemi tanár, ELTE Meteorológiai Tanszék

Bidló András Dr.

Intézetigazgató, dékán, egyetemi tanár, Soproni Egyetem

Szalmáné Csete Mária Dr.

habil. egyetemi docens, BME Környezetgazdaságtan Tanszék

Fajzi György

Pszichológus

Felsmann Balázs Dr.

Kutató főmunkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Gál Tamás Dr.

Tanszékvezető helyettes egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem TTIK, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Huszár András Dr.

Alapító-igazgató, Green Policy Center, doktorandusz, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Jolánkai Márton Dr.

egyetemi tanár, professor emeritus, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Kőrősi Csaba

Igazgató, KEH Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága

Márta Irén

Igazgató, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH)

Mika János Dr.

Egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola

Nagy Orsolya Dr.

Fejlesztéspolitikai tanácsadó, Nyugat-Balkáni Zöld Központ

Nemes Csaba Dr.

Fenntartható fejlődés főosztály vezetője, MEKH

Nobilis Márió

Mb. Tanszékvezető, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Páldy Anna Dr.

Szakértő, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Pribéli Levente

Humánökológia szakos egyetemi hallgató, a Fridays For Future mozgalom egyik hazai aktivistája

Selmeczi János Pál

Osztályvezető, MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály

Sulyok Katalin Dr.

Adjunktus, ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék

Szekér László Dr.

Okl. Építészmérnök MSc, Vezető tervező, CEPHD

Tálas Péter Dr.

Intézetvezető, tudományos főmunkatárs, NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet

Ürge-Vorsatz-Diána Dr.

A Közép-Európai Egyetem Professzora, az IPCC III. munkacsoportjának alelnöke

Vadovics Edina

Szakmai vezető, GreenDependent Intézet

Vaszkó Csaba

Fenntarthatósági tanácsadó

Zsebeházi Gabriella

Kutató, Országos Meteorológiai Szolgálat

Zlinszky János Dr.

Egyetemi docens, NKE Víz és Környezetpolitikai Tanszék

Lépjen
velünk
kapcsolatba