Sajtóközlemény 2021 02.23.

Megalakult a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (Hungarian Scientific Panel on Climate Change – HuPCC)

Létrejött Magyarországon az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (International Panel on Climate Change – IPCC) nemzeti szintre honosított tudományos tanácsadó fóruma, a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HuPCC). Az Egyesület célja, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos legújabb tudás és kutatási eredmények magyarországi vonatkozásait tudományos értékelő jelentésekben összegezze. A HuPCC jelenleg egy tudományos konferencia megrendezésén dolgozik.

A testület megalakulása előtt már két konferencia is megrendezésre került  2018-ban Budapesten és  2019-ben Szegeden, a magyar szakemberek pedig már hosszabb ideje részt vesznek a nemzetközi szervezet munkájában. A testület fő célja a pontos helyzet-, és jövőkép bemutatása a tudományos ismeretek alapján. Tevékenységének alapja az elkötelezettség, a közösségi részvétel, és együttműködés, a tudományosan megalapozott független és elfogulatlan álláspont, a szakmai szempontok sokféleségének tisztelete. A munka célja továbbá, hogy elősegítse a természeti és épített környezet megóvását.

A HuPCC tudományos értékelésének célja a kormányzati szféra (állami, megyei és települési), valamint egyéb szereplők (pl. üzleti szféra, intézmények, civil szféra) döntéshozóinak tájékoztatása az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredményekről, mind az előrejelzések, hatások, alkalmazkodás, mind a mérséklés terén.

A HuPCC a munkáját és fő tevékenységeit az Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nemzetközi szervezet tevékenységével összhangban végzi, melyek

  • az IPCC jelentéseinek mintájára készült Nemzeti Értékelő Jelentések rendszeres elkészítése,
  •  az éghajlatváltozással kapcsolatos fontos és aktuális altémákban Különjelentések készítése,
  • az éghajlatváltozással kapcsolatos magyar tudományos élet és kutatói közösség összefogása,
  • a Magyarországon éghajlatváltozással foglalkozó kutatók és tudományos eredmények a feltérképezése.

A HuPCC Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencia című nyitóeseményére április 12 – 15. között kerül sor. A konferencia célja, többek között, hogy feltérképezze a hazai éghajlatváltozás témakörével foglalkozó kutatókat és kutatásokat,  fórumot biztosítson az országban éghajlatváltozással foglalkozó szakmai közösség megismerésére, és erősítse az éghajlatváltozással foglalkozó magyar kutatók közösségét, segítse az együttműködést az egymástól távolabb eső tudományterületek között is.

Kapcsolat:

Prof. Dr. Diana Ürge-Vorsatz

Email: Vorsatzd@hupcc.hu

Lépjen
velünk
kapcsolatba