Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencia

11. szekció

11. Válaszok egyéni, közösségi és lokális szinteken, oktatás és szemléletformálás

Fajzi György pszichológus

Ferencz Zoltán kutató, Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet

11.a

Kiss Emőke, Fazekas István Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek vizsgálata reprezentatív kérdőíves adatgyűjtési módszerrel Hajdú-Bihar megyei településeken

Kiss Gabriella, Neulinger Ágnes, Veress Tamás Budapesti Corvinus Egyetem, Döntéselmélet Tanszék

A közösségek szerepe a klímatudatos életmód kialakításában

Vadovics Edina, Szőllőssy Anita, Vadovics Kristóf GreenDependent Intézet

Klímaválság és mindennapi életünk: miért van szükség viselkedésváltozásra és mekkora hatást lehet elérni vele?

Kaszányi Bence

Életreform-mozgalmak a 19-20. sz. fordulóján

Oross Dániel, Mátyás Eszter ELKH TK PTI

Az Éghajlatváltozásról tartott Budapesti Közösségi Gyűlés tanulságai

11.b

Girgás Gabriella, Purebl György, Kardos Edina Semmelweis Egyetem

Ökológiai szemlélet az egészség szolgálatában, ökológiai szempontú orvoslás

Miskó Krisztina, Fogarasi József, Vígh Enikő Zita, Rácz Katalin Agrárközgazdasági Intézet

A gazdálkodók elköteleződésének vizsgálata a fenntartható, klímatudatos gazdálkodói gyakorlat alkalmazására

Molnár Judith Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Térségfejlesztési és Környezetgazdasági Tanszéke

A rövid értékesítési láncok (REL) szerepe a környezetgazdálkodásban a Székelyföldön

Veress Tamás Gazdaságetikai Központ, Budapesti Corvinus Egyetem

Közösségi gazdaság(ok) a klímaváltozás korában

Erdélyi Éva, Szalók Csilla Budapesti Gazdasági Egyetem

A zöld HR menedzsment hatása a szállodai dolgozók szemléletmódjára

11.c

Fajzi György, Erdei Sabine

Fenntartható jóllét

Csutora Mária, Zsóka Ágnes, Harangozó Gábor Budapesti Corvinus Egyetem

From good technology to better behaviour: findings from a Europe wide study on household energy behaviour

Éger Ákos, Farkas István Magyar Természetvédők Szövetsége

A túlfogyasztás csapdájában – A jelenlegi környezetpolitika kilátástalansága és a remény csírái

Neumanné Virág Ildikó, Fehérvölgyi Beáta Pannon Egyetem

Éghajlatváltozással kapcsolatos lakossági attitűdvizsgálat empirikus elemzése

Simonyi I. Gyula BOCS Civilizációtervezés Alapítvány

QFPC: új szuperhatékony klímavédelem lehetőség, a teljes ökológiai teher csökkentésével és számos jótékony társadalmi hatással

Formann Balázs, Farkas Andrea Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola

Internetes lakossági felmérés I. A klímaváltozás problémakörének értékelése

Szczuka Borbála Júlia Budapesti Corvinus Egyetem

A klímaváltozás miatti aggódás és az ideális gyermekszám kapcsolata Magyarországon és Ausztriában

Hortay Olivér, Stefkovics Ádám Századvég Gazdaságkutató Zrt.

Hogyan befolyásolta a COVID-19 járvány a lakosság klímaattitűdjét Európában?

11.d

Fajzi György, Erdei Sabine

Klímaszorongás. Bénító vagy inspiráló?

Nagy Bence, Ágoston-Kostyál Csilla, Demetrovics Zsolt, Munkácsy Béla Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola

Éghajlatváltozással kapcsolatos attitűd és érzések vizsgálata diákok és felnőttek körében

Sápi Zsófia Greendex.hu

Klímaszorongás a családokban

Lányi András ELTE TÁTK Humánökológia Szak

Klímakutatási stratégiák – ökopolitikai perspektívák

Ferencz Zoltán ELKH TK

Fordulópont(ok) a klímaváltozás, mint kockázat megítélésében

Alföldi Zoltán, Nemes László, Horváth Zoltán, Rajnai Virág Éva Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

A közösségi tudomány (citizen science) szerepe a klímaváltozás fenológiai hatásainak vizsgálatában

Kovács Gábor Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságetikai Központ

Az Össznemzeti Boldogság koncepció magyarországi alkalmazása a helyi társadalom szintjén

Nobilis Márió Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Ökológiai megtérés – egy aggasztó és ígéretes fogalom

11.e

Hafenscher Priszcilla ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Klímakommunikáció az elköteleződéstől a cselekvésig: interjú a klímaváltozás „szóvivőivel”

Magosi Orsolya BCE, Szociológia- és Kommunikációtudomány Doktori Iskola; Klímapolitikai Intézet

Zöldségeket beszélünk? – A klímadiskurzus hatása a nyelvünkre

Sebestyén Viktor, Czvetkó Tímea, Honti Gergely, Abonyi János Pannon Egyetem

A klímaváltozás megjelenése a világ híreiben

Jósa Viktor Climate Interactive – MIT Sloan School, Boston USA CliMates Magyarország

Klíma Szimulációs Játék – Tudományos és oktató jellegű szerepjáték a klímavédelemről

Mika János, Kaknics-Kiss Barbara, Kovács Enikő, Rázsi András, Patkós Csaba, Pajtókné Tari Ilona

Eszterházy Károly Egyetem

Gondolatok és módszerek az éghajlatváltozás problémakörének oktatásához

Szalmáné Csete Mária, Barna Orsolya BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék

A klímainnovációs gondolkodásmód erősítése Magyarország oktatási rendszerében

11.f

Nagy Bence, Ágoston-Kostyál Csilla, Demetrovics Zsolt, Munkácsy Béla, Persa Mária Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola

Iskolán belüli- és iskolán kívüli szemléletformálás lehetőségei és gátjai a pedagógusok visszajelzése alapján (az előadás nem került rögzítésre)

Molnár Mária

Környezeti nevelés és szervezetfejlesztési gyakorlatok néhány civil szervezetnél, az online kommunikáció eszközeivel  (az előadás nem került rögzítésre)

(a beszélgetés nem került rögzítésre)

11.k

Résztvevők:

Baka György Zöldtárs Alapítvány

Csutora Mária Budapesti Corvinus Egyetem

Horváth Bálint körforgásos gazdasági tanácsadó, Holland Királyság Nagykövetsége

Kodácsy Tamás Károli Gáspár Református Egyetem

Páldy Anna Nemzeti Népegészségügyi Központ

Szijártó Ágnes Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály, Agrárminisztérium

Varga Attila Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

Moderátor:

Munkácsy Béla Eötvös Loránd Tudományegyetem

(a beszélgetés nem került rögzítésre)

Az előadások sorrendje a megvalósult konferenciát tükrözi. Ahol nem járultak hozzá, nem került rögzítésre az esemény. Módosítások lezárva 2021. 04.22.