HuPCC különdíj pályakezdő kutatók számára

A Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület Elnöksége különdíjat adományoz az Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencián azon pályakezdő kutatók számára, akik a saját szekciójukban a legjobb előadást tartják.

Pályázók köre: A különdíjra olya kutató pályázhat, aki a konferencia időpontjában aktív hallgatói, illetve doktori jogviszonnyal rendelkezik hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, vagy a felsőoktatási oklevelét, illetve doktori fokozatát legfeljebb a konferencia évét megelőző öt évben vagy azt követően szerezte (pályakezdő kutató). A fenti időtartamba nem számít bele a Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), illetve a Gyermekgondozási díj igénybevételének időtartama.

Értékelési szempontok: Az értékelés alapjául kizárólag az Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencián bemutatott előadás szolgál, egyéb tudományos eredmény nem kerül figyelembevételre. Az elbírálás szempontjai a következők:

– előadásmód (beszédkészség, érthetőség, időtartás, összeszedettség, a bemutatott diasor minősége stb.)

– a kutatás újdonsága (mennyiben mutat túl az addig ismert eredményeken)

– relevancia (mennyire releváns a szekció témája, a nemzeti jelentés és a döntéshozatal szempontjából)

Értékelők: A különdíjról odaítéléséről minden szekcióban a szekcióelnökök döntenek.

Összeférhetetlenség: Az a pályakezdő kutató, aki az adott szekció bármely szekcióelnöke által vezetett szervezeti egység vagy kutatócsoport tagja, illetve bármely egyéb módon függelmi vagy összeférhetetlen viszonyban áll vele, nem lehet díjazott.

A pályázás menete: A szekcióelnökök minden szekciórész kezdetén szóban felhívják a résztvevők figyelmét a különdíjra való pályázás lehetőségére. A pályázati feltételeknek megfelelő előadó írásban, esetleg az előadása elején szóban jelzi a szekcióelnököknek, hogy megfelel a feltételeknek és kíván pályázni a különdíjra, és elküldi a rövid önéletrajzát a szekcióelnököknek. A szekcióelnökök a konferencia zárónapján értékelik a különdíjra pályázók előadásait a fent megadott szempontok szerint és döntenek az adott szekcióban legjobb előadást tartó pályakezdő kutató személyéről. A győzteseket a konferencia zárónapján megrendezésre kerülő plenáris szekcióban hirdetik ki.  A győztesek a HuPCC elnöksége és Steiner Attila ITM Államtitkár által aláírt oklevelet kapnak, melyet utólag, postai úton kapnak kézhez.

Lépjen
velünk
kapcsolatba