Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencia

2021. április 12-15. (online)

A konferencia fővédnöke Áder János Köztársasági Elnök

Felhívás jelentkezésre

Az IPCC (Kormányközi Éghajlatváltozási Testület) mintájára frissen megalakult Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HuPCC) tudományos konferenciát hív össze, amelynek alapvető célja az Első Nemzeti Éghajlatváltozási Értékelő Jelentés megírásának megalapozása.

A Testület céljainak megfelelően a konferencia az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatást végző egész magyar tudományos életet szólítja, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos összes problémát és megoldást próbálja lefedni. Ezen átfogó céljával, amely révén egyszerre tárgyalja a természettudományos alapokat, a hatásokat, az alkalmazkodást és a mérséklést is az egész hazai tudományos közösséggel, az első, az éghajlatváltozással átfogóan foglalkozó tudományos konferencia. 

A konferencia fő tematikai területeit a 2019. május 28-29.-én Szegeden megtartott “Éghajlatváltozás Magyarországon: Nemzeti Értékelő Jelentés Jelentés előkészítő (scoping) konferenciá”-n elfogadott tartalom adja, ami az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományágak teljes területét fedi le 10 témakörben.

A konferencia célja, hogy:

 • Feltérképezze a hazai éghajlatváltozás témakörével foglalkozó tudományos műhelyeket, kutatókat és kutatásokat.
 • Fórumot biztosítson az országban folyó éghajlatváltozással kapcsolatos kutatások, tudományos munkásságok bemutatására és a szélesebb szakmai közösséggel való megismertetésre.
 • Elősegítse az Első Nemzeti Éghajlatváltozási Értékelő Jelentés előkészítő folyamatainak elindítását, lehetővé téve a potenciális szerzőknek a jelentés tervezetével és egymással való megismerkedését.
 • Erősítse az éghajlatváltozással foglalkozó magyar tudományos kutatói közösséget, segítse köztük az interdiszciplináris párbeszéd és együttműködés kialakulását az egymástól távolabb eső tudományterületek között is.

Az éghajlatváltozás különösen nagyszámú tudományterületet érint, a kutatók és szakemberek jellemzően a munkásságuk jelentős részét a saját szűkebb szakterületükre fókuszálva folytatják és ebből adódóan főleg a hasonló területeken tevékenykedő kutatókkal állnak kapcsolatban. Azonban az éghajlatváltozással összefüggő problémák és lehetséges válaszok komplexitásából adódóan egyre fontosabbá válik, hogy a releváns távolabbi tudományterületek között is rendszeres párbeszéd és tudományos eszmecsere alakulhasson ki.

Felhívás előadásra való jelentkezésre

A Konferencia Programelőkészítő Bizottsága várja minden olyan kutató vagy szakember jelentkezését, aki munkásságának az éghajlatváltozással kapcsolatos legfrissebb tudományos vonatkozásait szeretné megismertetni a szélesebb magyar tudományos közösséggel. Különösen várjuk azok jelentkezését, akiket érdekel az IPCC Értékelő jelentéseinek mintájára születendő Első Nemzeti Éghajlatváltozási Értékelő Jelentés kidolgozásában szerzőként való részvétel, vagy szeretne ezzel kapcsolatban tájékozódni. A szerzőséggel járó feladatokról itt lehet részletesebben tájékozódni.

A Bizottság várja a tervezett 15 perces előadások kivonatát minden olyan kutatással foglalkozó egyéntől, akinek vagy a Kárpát-Medencére vonatkozó tudományos eredményei vannak, vagy itt végzi az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatásait, intézeti, szakmai háttértől és kortól függetlenül. Fiatal kutatók, pályakezdők (doktoranduszok, akár TDK-zók) jelentkezését is bátorítja a Bizottság. Civil szervezetekben, egyházakban, kormányzati szervezetekben, és gazdasági tevékenységet folytató intézményekben folyó kutatásoknak is szeretne teret adni mind a konferencia, mind pedig a Jelentést író szerzők kiválasztási folyamata. A bemutatandó eredmények más tudományos konferencián vagy publikációban való korábbi bemutatása nem zárja ki a HuPCC konferencián való megjelenítését, mivel a konferencia célja az éghajlatváltozással kapcsolatos legfontosabb és legfrissebb magyar kutatási eredmények megismerése. Egy kutatócsoport vagy személy több absztraktot is leadhat.

A konferencián való részvétel nincs díjfizetéshez kötve.

A konferencián bemutatott előadások videói a Nemzeti Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HuPCC) weboldalán és online felületein a konferenciát követően is elérhetők lesznek.

A jelentkezések a következőket tartalmazzák:

 • A tudományos munkához hozzájáruló további kutatók nevei (társszerzők) és intézményei. Amennyiben több fős kutatás, a jelentkező röviden jelölje meg a saját és a társszerzők szerepét a kutatásban.
 • Az előadás címe
 • Az előadás (vagy poszter) legfeljebb 200 szavas összefoglalója. Ez az absztrakt tartalmazza a kutatás célját, módszereit, az éghajlatváltozással kapcsolatos főbb eredményeit, s amennyiben releváns, a szakpolitikai következményeit.
 • Az itt megjelölt 10 témakör közül 1-2 megjelölése, amelyhez leginkább illeszkedik a bemutatandó kutatás.
 • Hogy előadást vagy posztert szeretne-e bemutatni
 • A felvett előadás nyilvánosságra hozatalába való beleegyezés (vagy ez alól való felmentés kérése indoklással)

Leadandó: jelentkezési űrlapban

További információk: hupcc.hu 

Kérdésekkel forduljon a konferencia@hupcc.hu címen kollégáinkhoz.

Határidő: 2021. március 7.

A jelentkezés sikeréről és az előadás pontos idejéről, módjáról legkésőbb március 30-ig tájékoztatást küldünk. A konferenciára kiválasztott előadóktól várjuk, hogy a konferencia többi szekcióján is részt vegyen, szakmailag hozzájáruljon, tehát kérjük, ezt a négy napot, amennyire lehet, próbálja meg szabadon tartani a konferencián való részvételre.

A kiválasztás kritériumai:

 • Kapcsolódás az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos tématerületekhez (lehet alkalmazott tudomány is)
 • Tudományos minőség és megalapozottság
 • Magyar vagy Kárpát-medencei vonatkozások (csak ha releváns)
 • Szakpolitikai kapcsolódások, következtetések (csak ha releváns)

A Konferencia Programelőkészítő Bizottság Tagjai:

Ürge-Vorsatz Diana, Közép-Európai Egyetem (elnök)

Gál Tamás, Szegedi Tudományegyetem (a konferencia társelnöke)

Antal Z. László, ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont

Bartholy Judit, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Jolánkay Márton, Szent István Egyetem

Kőrösi Csaba, Köztársasági Elnöki Hivatal

Márta Irén, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért

Páldy Anna, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Szalmáné Csete Mária, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tálas Péter, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A projekt megvalósulásához a támogatást biztosította

Lépjen
velünk
kapcsolatba