Megalakult a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HuPCC)

Létrejött Magyarországon az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) nemzeti szintre honosított tudományos tanácsadó fóruma, a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HuPCC).

A testület fő célja a pontos helyzet-, és jövőkép bemutatása a tudományos ismeretek alapján. Tevékenységének alapja az elkötelezettség, a közösségi részvétel, és együttműködés, a tudományosan megalapozott független és elfogulatlan álláspont, a szakmai szempontok sokféleségének tisztelete. A munka célja továbbá, hogy elősegítse a természeti és épített környezet megóvását.

A HuPCC tudományos értékelésének célja a kormányzati szféra (állami, megyei és települési), valamint egyéb szereplők (pl. üzleti szféra, intézmények, civil szféra) döntéshozóinak tájékoztatása az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredményekről, mind az előrejelzések, hatások, alkalmazkodás, mind a mérséklés terén.

A HuPCC a munkáját és fő tevékenységeit az Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nemzetközi szervezet tevékenységével összhangban végzi, melyek

  • az IPCC jelentéseinek mintájára készült Nemzeti Értékelő Jelentések rendszeres elkészítése,
  •  az éghajlatváltozással kapcsolatos fontos és aktuális altémákban Különjelentések készítése,
  • az éghajlatváltozással kapcsolatos magyar tudományos élet és kutatói közösség összefogása,
  • a Magyarországon éghajlatváltozással foglalkozó kutatók és tudományos eredmények a feltérképezése.

A HuPCC Első Országos Éghajlatváltozási Tudományos Konferencia című nyitóeseményére április 12 – 15. között kerül sor. A konferencia célja, többek között, hogy feltérképezze a hazai éghajlatváltozás témakörével foglalkozó kutatókat és kutatásokat,  fórumot biztosítson az országban éghajlatváltozással foglalkozó szakmai közösség megismerésére, és erősítse az éghajlatváltozással foglalkozó magyar kutatók közösségét, segítse az együttműködést az egymástól távolabb eső tudományterületek között is.

Lépjen
velünk
kapcsolatba