A HuPCC alapító-tagjai

Antal Z. László Dr.

Tudományos főmunkatárs, ELKH TK Szociológiai Intézet

Bándi Gyula Dr.

A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes

Bartholy Judit Dr.

Egyetemi tanár, ELTE Meteorológiai Tanszék

Bidló András Dr.

Intézetigazgató, dékán, egyetemi tanár, Soproni Egyetem

Szalmáné Csete Mária Dr.

habil. egyetemi docens, BME Környezetgazdaságtan Tanszék

Fajzi György

Pszichológus

Felsmann Balázs Dr.

Kutató főmunkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Gál Tamás Dr.

Tanszékvezető helyettes egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem TTIK, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Huszár András Dr.

Alapító-igazgató, Green Policy Center, doktorandusz, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Jolánkai Márton Dr.

egyetemi tanár, professor emeritus, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Kőrősi Csaba

Igazgató, KEH Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága

Márta Irén

Igazgató, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH)

Mika János Dr.

Egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola

Nagy Orsolya Dr.

Fejlesztéspolitikai tanácsadó, Nyugat-Balkáni Zöld Központ

Nemes Csaba Dr.

Fenntartható fejlődés főosztály vezetője, MEKH

Nobilis Márió

Mb. Tanszékvezető, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Páldy Anna Dr.

Szakértő, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Pribéli Levente

Humánökológia szakos egyetemi hallgató, a Fridays For Future mozgalom egyik hazai aktivistája

Selmeczi János Pál

Osztályvezető, MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály

Sulyok Katalin Dr.

Adjunktus, ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék

Szekér László Dr.

Okl. Építészmérnök MSc, Vezető tervező, CEPHD

Tálas Péter Dr.

Intézetvezető, tudományos főmunkatárs, NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet

Ürge-Vorsatz-Diána Dr.

A Közép-Európai Egyetem Professzora, az IPCC III. munkacsoportjának alelnöke

Vadovics Edina

Szakmai vezető, GreenDependent Intézet

Vaszkó Csaba

Fenntarthatósági tanácsadó

Zsebeházi Gabriella

Kutató, Országos Meteorológiai Szolgálat

Zlinszky János Dr.

Egyetemi docens, NKE Víz és Környezetpolitikai Tanszék

Lépjen
velünk
kapcsolatba